Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-2018
Junior

Ημιτελικοί αγώνες Τζούνιορ >>

A.O
ΑΝΑΓΕΝ
ΝΗΣΗ
ΘΟΛΟΠΟ
ΤΑΜΙΟΥ
Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Ο
ΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΓΙΟ
Υ
Α.Π.Π.
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
Ε.Φ.Κ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ
ΧΑΛΚΕΙ
ΟΥΣ
ΚΥΒΕΛΗ
-ΛΕΩΝ/
ΛΕΩΝ
ΟΜΗΡΟΣ
/ΚΑΝΑΡ
ΗΣ
Π.Α.Σ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
Π.Σ.
ΑΙΑΝΤΑ
Σ ΧΙΟΥ
2017
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ 1
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ 2
ΠΟΔ.ΑΚ
ΑΔΗΜΙΑ
1
ΠΟΔ.ΑΚ
ΑΔΗΜΙΑ
2
ΠΟΔ.ΑΚ
ΑΔΗΜΙΑ
3
Σ.Ι.Φ.
Ι
ΚΟΦΙΝΑ
A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ-2-53-01-20-90-11-12-0
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ7-1-6-32-35-21-21-66-1
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ0-2-1-63-01-11-40-101-10-4
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ1-12-54-2-1-24-10-50-1
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ0-23-2-2-17-12-01-85-1
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ5-15-2-7-11-13-35-33-1
ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ/ΛΕΩΝ2-51-72-33-5-5-61-01-31-0
ΟΜΗΡΟΣ/ΚΑΝΑΡΗΣ2-00-22-33-2-0-91-11-0
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ2-62-10-30-7-0-31-10-125-1
Π.Σ. ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ 20179-13-07-08-06-012-010-1-10-0
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 11-34-02-01-2-2-02-48-0
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 21-32-01-30-00-7-1-10-12-3
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 15-07-02-013-09-11-112-0-5-0
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 20-71-64-01-21-31-31-8-0-1
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 33-102-02-52-20-101-64-1-
Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ2-02-22-12-01-71-30-61-0-