Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-2018
Junior


A.O
ΑΝΑΓΕΝ
ΝΗΣΗ
ΘΟΛΟΠΟ
ΤΑΜΙΟΥ
Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Ο
ΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΓΙΟ
Υ
Α.Π.Π.
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
Ε.Φ.Κ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ
ΧΑΛΚΕΙ
ΟΥΣ
ΚΥΒΕΛΗ
-ΛΕΩΝ/
ΛΕΩΝ
ΟΜΗΡΟΣ
/ΚΑΝΑΡ
ΗΣ
Π.Α.Σ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
Π.Σ.
ΑΙΑΝΤΑ
Σ ΧΙΟΥ
2017
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ 1
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ 2
ΠΑΧ 1ΠΑΧ 2ΠΑΧ 3Σ.Ι.Φ.
Ι
ΚΟΦΙΝΑ
A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ-3-00-92-0
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ7-1-2-31-26-1
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ0-2-1-61-10-4
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ1-1-1-24-10-5
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ0-23-2-1-8
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ5-2-7-15-3
ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ/ΛΕΩΝ1-72-33-5-5-61-0
ΟΜΗΡΟΣ/ΚΑΝΑΡΗΣ0-22-33-2-1-1
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ0-30-7-0-31-10-12
Π.Σ. ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ 20179-13-08-0-10-0
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 14-02-0-2-02-4
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 22-00-7-1-12-3
ΠΑΧ 15-07-02-013-012-0-
ΠΑΧ 21-64-01-2-0-1
ΠΑΧ 32-50-101-64-1-
Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ2-02-11-71-0-