Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-2018
Junior


A.O
ΑΝΑΓΕΝ
ΝΗΣΗ
ΘΟΛΟΠΟ
ΤΑΜΙΟΥ
Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Ο
ΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΓΙΟ
Υ
Α.Π.Π.
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
Ε.Φ.Κ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ
ΧΑΛΚΕΙ
ΟΥΣ
ΚΥΒΕΛΗ
-ΛΕΩΝ/
ΛΕΩΝ
ΟΜΗΡΟΣ
/ΚΑΝΑΡ
ΗΣ
Π.Α.Σ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
Π.Σ.
ΑΙΑΝΤΑ
Σ ΧΙΟΥ
2017
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ 1
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ 2
ΠΑΧ 1ΠΑΧ 2ΠΑΧ 3Σ.Ι.Φ.
Ι
ΚΟΦΙΝΑ
A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ-0-9
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ-Αναβλήθηκε1-2
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ0-2-1-6
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ-4-1
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ3-2-
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ-5-3
ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ/ΛΕΩΝ1-72-3-
ΟΜΗΡΟΣ/ΚΑΝΑΡΗΣ3-2-
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ0-7-0-12
Π.Σ. ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ 20178-0-10-0
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 12-0-
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2-1-12-3
ΠΑΧ 17-012-0-
ΠΑΧ 2-0-1
ΠΑΧ 32-51-6-
Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ2-0-