Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018 - 2019
Κ12


A.O
ΑΝΑΓΕΝ
ΝΗΣΗ
ΘΟΛΟΠΟ
ΤΑΜΙΟΥ
Α.Ε.
ΚΥΒΕΛΗ
-ΛΕΩΝ
Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Π.Π.
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ/ΘΥ
ΕΛΛΑ
Ε.Φ.Κ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΚΑΝΑΡΗ
Σ/ΟΜΗΡ
ΟΣ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ/Έ
ΝΩΣΗ
Π.Σ.
ΑΙΑΝΤΑ
Σ ΧΙΟΥ
2017
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ 1
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ 2
ΠΟΔ.ΑΚ
ΑΔΗΜΙΑ
1
ΠΟΔ.ΑΚ
ΑΔΗΜΙΑ
2
ΠΟΔ.ΑΚ
ΑΔΗΜΙΑ
3
Σ.Ι.Φ.
Ι
ΚΟΦΙΝΑ
A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ-
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ-
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ-
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ-
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ/ΘΥΕΛΛΑ-
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ-
ΚΑΝΑΡΗΣ/ΟΜΗΡΟΣ-
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ/ΈΝΩΣΗ-
Π.Σ. ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ 2017-
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1-
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2-
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1-
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2-
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3-
Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ-