Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018 - 2019
Κ12


A.O
ΑΝΑΓΕΝ
ΝΗΣΗ
ΘΟΛΟΠΟ
ΤΑΜΙΟΥ
Α.Ε.
ΚΥΒΕΛΗ
-ΛΕΩΝ
Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Π.Π.
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ/ΘΥ
ΕΛΛΑ
Ε.Φ.Κ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΚΑΝΑΡΗ
Σ/ΟΜΗΡ
ΟΣ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ/Έ
ΝΩΣΗ
Π.Σ.
ΑΙΑΝΤΑ
Σ ΧΙΟΥ
2017
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ 1
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ 2
ΠΟΔ.ΑΚ
ΑΔΗΜΙΑ
1
ΠΟΔ.ΑΚ
ΑΔΗΜΙΑ
2
ΠΟΔ.ΑΚ
ΑΔΗΜΙΑ
3
Σ.Ι.Φ.
Ι
ΚΟΦΙΝΑ
A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ-0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ3-0 α.α.-4-20-91-101-7
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ3-1-3-04-10-10-33-4
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ2-3-2-40-100-1
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ/ΘΥΕΛΛΑ1-5-1-11-52-2
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ0-2-1-01-61-01-2
ΚΑΝΑΡΗΣ/ΟΜΗΡΟΣ3-0 α.α.1-04-30-5-1-6
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ/ΈΝΩΣΗ3-0 α.α.1-41-30-5-0-5
Π.Σ. ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ 20178-111-012-0-12-14-1
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 112-03-16-0-6-13-3
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 22-23-10-11-11-1-00-2
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 12-51-13-14-1-0-3 α.α.
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 213-16-06-07-3-
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 310-31-91-44-00-6-0-5
Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ3-0 α.α.4-26-25-0-