Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018 - 2019
Κ12


A.O
ΑΝΑΓΕΝ
ΝΗΣΗ
ΘΟΛΟΠΟ
ΤΑΜΙΟΥ
Α.Ε.
ΚΥΒΕΛΗ
-ΛΕΩΝ
Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Π.Π.
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ/ΘΥ
ΕΛΛΑ
Ε.Φ.Κ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΚΑΝΑΡΗ
Σ/ΟΜΗΡ
ΟΣ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ/Έ
ΝΩΣΗ
Π.Σ.
ΑΙΑΝΤΑ
Σ ΧΙΟΥ
2017
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ 1
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ 2
ΠΟΔ.ΑΚ
ΑΔΗΜΙΑ
1
ΠΟΔ.ΑΚ
ΑΔΗΜΙΑ
2
ΠΟΔ.ΑΚ
ΑΔΗΜΙΑ
3
Σ.Ι.Φ.
Ι
ΚΟΦΙΝΑ
A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ-0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ3-0 α.α.-4-21-7
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ3-1-3-00-33-4
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ-0-10
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ/ΘΥΕΛΛΑ1-5-1-11-5
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ-1-61-2
ΚΑΝΑΡΗΣ/ΟΜΗΡΟΣ3-0 α.α.4-30-5-
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ/ΈΝΩΣΗ1-40-5-0-5
Π.Σ. ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ 20178-112-0-12-1
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 112-03-1-6-1
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 22-20-11-11-0-2
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 12-53-1-
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 213-16-07-3-
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 310-31-40-6-
Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ4-26-25-0-