Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018 - 2019
Κ12


A.O
ΑΝΑΓΕΝ
ΝΗΣΗ
ΘΟΛΟΠΟ
ΤΑΜΙΟΥ
Α.Ε.
ΚΥΒΕΛΗ
-ΛΕΩΝ
Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Π.Π.
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ/ΘΥ
ΕΛΛΑ
Ε.Φ.Κ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΚΑΝΑΡΗ
Σ/ΟΜΗΡ
ΟΣ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ/Έ
ΝΩΣΗ
Π.Σ.
ΑΙΑΝΤΑ
Σ ΧΙΟΥ
2017
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ 1
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ 2
ΠΟΔ.ΑΚ
ΑΔΗΜΙΑ
1
ΠΟΔ.ΑΚ
ΑΔΗΜΙΑ
2
ΠΟΔ.ΑΚ
ΑΔΗΜΙΑ
3
Σ.Ι.Φ.
Ι
ΚΟΦΙΝΑ
A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ-
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ3-0 α.α.-4-2
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ-3-03-4
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ-0-10
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ/ΘΥΕΛΛΑ-1-5
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ-
ΚΑΝΑΡΗΣ/ΟΜΗΡΟΣ4-30-5-
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ/ΈΝΩΣΗ0-5-
Π.Σ. ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ 201712-0-
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 13-1-
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 21-11-0-2
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 12-5-
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 26-07-3-
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 310-3-
Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ4-2-