Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017 - 2018
Β΄ Κατηγορία

<< Play Off Β΄ Κατηγορίας

A.O
ΑΝΑΓΕΝ
ΝΗΣΗ
ΘΟΛΟΠΟ
ΤΑΜΙΟΥ
Α.Ε.
ΚΥΒΕΛΗ
-ΛΕΩΝ
Α.Ο
ΑΤΛΑΣ
ΝΕΟΧΩΡ
ΙΟΥ
Α.Ο
ΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΓΙΟ
Υ
Α.Π.Σ
ΛΑΙΛΑΠ
ΑΣ
ΛΕΙΒΑΔ
ΙΩΝ
Α.Σ
ΟΜΗΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΜ
ΑΣΙΑΣ
Α.Σ.Λ.Σ.
ΕΝΩΣΗ
ΛΕΩΝ
ΑΦΡΟΔΙ
ΣΙΩΝ
Π.Α.Σ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
Π.Ο.
ΕΡΑΣΙΤ
ΕΧΝΗΣ
A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ 2-02-21-06-01-31-14-32-18-1
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ1-2 0-20-40-21-30-20-41-55-1
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ2-15-0 2-11-30-02-02-05-09-0
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ2-06-04-0 2-12-02-10-14-09-0
Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ2-25-10-13-0 0-31-22-01-13-0
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ3-05-03-21-01-1 3-01-04-14-0
Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ0-14-20-00-21-11-3 0-01-28-0
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ2-15-01-22-01-11-43-0 1-05-0
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ0-16-20-52-12-22-30-11-3 4-0
Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ 0-82-10-70-100-70-50-80-40-9