Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2021-2022
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


Α.Ε.
ΚΥΒΕΛΗ
-ΛΕΩΝ
Α.Ο
ΑΤΛΑΣ
ΝΕΟΧΩΡ
ΙΟΥ
Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Ο
ΠΑΝΟΙΝ
ΟΥΣΣΙΟ
Σ
Α.Π.Σ
ΛΑΙΛΑΠ
ΑΣ
ΛΕΙΒΑΔ
ΙΩΝ
Α.Σ
ΟΜΗΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΜ
ΑΣΙΑΣ
Α.Σ.Λ.Σ.
ΕΝΩΣΗ
ΛΕΩΝ
ΑΦΡΟΔΙ
ΣΙΩΝ
Π.Α.Σ
ΚΙΒΩΤΟ
Σ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ
Π.Α.Σ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ 2-04-20-11-02-04-14-13-21-0
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ0-5 2-13-12-30-02-12-22-13-1
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ2-55-3 1-30-61-30-15-23-32-3
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ 0-04-13-0 4-34-14-14-27-30-0
Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ1-30-10-01-3 2-11-02-35-00-5
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ2-21-21-10-32-2 2-02-15-00-3
Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ0-30-61-30-11-20-2 0-15-01-2
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ0-10-30-10-51-30-62-3 3-70-2
Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ0-62-53-11-52-41-31-40-2 1-8
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ6-23-22-04-32-04-14-11-02-1