Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-12


Α.Σ
ΟΜΗΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΜ
ΑΣΙΑΣ
ΑΓΙΑΞ
ΧΙΟΥ 1
ΑΓΙΑΞ
ΧΙΟΥ 2
ΑΚΑΔ.Π
Δ.
ΚΟΦΙΝΑ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ /
ΑΤΛΑΣ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ/Μ
ΚΡΑΣΙ
ΤΙΚΗ
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ 1
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ 2
ΠΟΔ.ΑΚ
ΔΗΜΙΑ
1
ΠΟΔ.ΑΚ
ΔΗΜΙΑ
2
ΠΟΔ.ΑΚ
ΔΗΜΙΑ
3
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ 3-50-54-40-2
ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ 1 2-16-30-11
ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ 2 0-60-12
ΑΚΑΔ.ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 6-11-41-2
ΗΡΑΚΛΗΣ / ΑΤΛΑΣ0-3 2-21-4
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ 1-01-6
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ/ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 0-1
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 18-13-2 1-03-0
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 21-41-4
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 17-01-111-1
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 211-020-06-0
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 33-13-01-26-0