Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
Πρωτάθλημα Κ 12


Α.Ο
ΑΤΛΑΣ
ΝΕΟΧΩΡ
ΙΟΥ
Α.Π.Π.Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
ΑΓΙΑΞ
ΧΙΟΥ
ΑΚΑΔ.Π
Δ.
ΚΟΦΙΝΑ
ΛΕΩΝ
ΑΦΡΟΔΙ
ΣΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΧΙΟΥ -
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ 1
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΧΙΟΥ -
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ 2
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΧΙΟΥ -
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ 3
ΟΜΗΡΟΣ
/
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ 1
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ 2
ΠΟΔ.ΑΚ
ΔΗΜΙΑ
1
ΠΟΔ.ΑΚ
ΔΗΜΙΑ
2
ΠΟΔ.ΑΚ
ΔΗΜΙΑ
3
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 0-40-4
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ 3-21-00-30-0
ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ 2-61-1
ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ 2-61-13-1
ΑΚΑΔ.ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ8-1 0-04-01-3
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ1-41-2 5-12-1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 15-1 2-11-0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 20-00-5 0-60-2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 30-51-0 0-1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 30-51-01-0 0-1
ΟΜΗΡΟΣ / ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ3-3 1-5
ΟΜΗΡΟΣ / ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ3-30-1 1-5
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 19-0
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 19-05-1
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 23-11-70-90-9
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 18-10-54-00-8
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 22-08-01-2
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 22-06-18-01-2
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 30-32-12-2