Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
Πρωτάθλημα Κ 12


Α.Ο
ΑΤΛΑΣ
ΝΕΟΧΩΡ
ΙΟΥ
Α.Π.Π.Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
ΑΓΙΑΞ
ΧΙΟΥ
ΑΚΑΔ.Π
Δ.
ΚΟΦΙΝΑ
ΛΕΩΝ
ΑΦΡΟΔΙ
ΣΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΧΙΟΥ -
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ 1
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΧΙΟΥ -
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ 2
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΧΙΟΥ -
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ 3
ΟΜΗΡΟΣ
/
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ 1
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ 2
ΠΟΔ.ΑΚ
ΔΗΜΙΑ
1
ΠΟΔ.ΑΚ
ΔΗΜΙΑ
2
ΠΟΔ.ΑΚ
ΔΗΜΙΑ
3
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ
ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ
ΑΚΑΔ.ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3
ΟΜΗΡΟΣ / ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3