Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ Κ12

<< ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ Κ12
Πρωτάθλημα Κ 12 >>

ΑΓΙΑΞ
ΧΙΟΥ
ΑΚΑΔΗΜ
ΙΑ
ΠΟΔΟΣΦ
ΑΙΡΟΥ
ΚΟΦΙΝΑ
ΣΙΦΙ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΧΙΟΥ -
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ 1
ΟΜΗΡΟΣ
/
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ 1
ΠΟΔ.ΑΚ
ΔΗΜΙΑ
1
ΠΟΔ.ΑΚ
ΔΗΜΙΑ
2
ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΦΙΝΑ ΣΙΦΙ 2-0
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 1-2
ΟΜΗΡΟΣ / ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 8-2
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 23-1