Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
Play Out Β΄ Κατηγορίας

Play Οff Β΄ Κατηγορίας >>

Α.Ο
ΑΤΛΑΣ
ΝΕΟΧΩΡ
ΙΟΥ
Α.Σ.Λ.Σ.
ΕΝΩΣΗ
Κ.Ε.Α.Σ
ΦΑΡΚΑΙ
ΝΑ
ΛΕΩΝ
ΑΦΡΟΔΙ
ΣΙΩΝ
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 2-45-3
Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ 6-0
Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ1-4 3-3
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ3-5