Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
Play Οff Β΄ Κατηγορίας

<< Play Out Β΄ Κατηγορίας
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ >>

Α.Ε.
ΚΑΛΑΜΩ
ΤΗΣ
Α.Ο
ΠΑΝΟΙΝ
ΟΥΣΣΙΟ
Σ
Α.Π.Σ
ΛΑΙΛΑΠ
ΑΣ
ΛΕΙΒΑΔ
ΙΩΝ
Α.Σ
ΟΜΗΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΜ
ΑΣΙΑΣ
ΒΡΟΝΤΑ
ΔΟΣ
ΠΟΔΟΣΦ
ΑΙΡΙΚΟ
Σ
ΣΥΛΛΟΓ
ΟΣ
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ 1-3
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ 1-2
Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ 1-0
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ1-1 1-1
ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ2-0