Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

<< Play Οff Β΄ Κατηγορίας

Α.Ε.
ΚΑΛΑΜΩ
ΤΗΣ
Α.Ο
ΑΤΛΑΣ
ΝΕΟΧΩΡ
ΙΟΥ
Α.Ο
ΠΑΝΟΙΝ
ΟΥΣΣΙΟ
Σ
Α.Π.Σ
ΛΑΙΛΑΠ
ΑΣ
ΛΕΙΒΑΔ
ΙΩΝ
Α.Σ
ΟΜΗΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΜ
ΑΣΙΑΣ
Α.Σ.Λ.Σ.
ΕΝΩΣΗ
ΒΡΟΝΤΑ
ΔΟΣ ΠΣ
Κ.Ε.Α.Σ
ΦΑΡΚΑΙ
ΝΑ
ΛΕΩΝ
ΑΦΡΟΔΙ
ΣΙΩΝ
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ 2-10-22-00-31-20-38-02-0
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ1-3 1-52-10-31-30-51-01-0
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ 1-13-2 2-11-01-10-17-07-0
Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ3-15-42-1 1-33-00-33-03-1
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ0-03-11-00-1 0-00-07-05-2
Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ2-41-30-22-11-2 1-31-01-1
ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ4-02-01-01-09-03-1 4-16-0
Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ0-40-51-51-50-30-10-4 1-4
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ1-32-71-50-40-21-22-43-1