Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


Α.Ε.
ΚΑΛΑΜΩ
ΤΗΣ
Α.Ο
ΑΤΛΑΣ
ΝΕΟΧΩΡ
ΙΟΥ
Α.Ο
ΠΑΝΟΙΝ
ΟΥΣΣΙΟ
Σ
Α.Π.Σ
ΛΑΙΛΑΠ
ΑΣ
ΛΕΙΒΑΔ
ΙΩΝ
Α.Σ
ΟΜΗΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΜ
ΑΣΙΑΣ
Α.Σ.Λ.Σ.
ΕΝΩΣΗ
ΒΡΟΝΤΑ
ΔΟΣ
Π.Σ.
Κ.Ε.Α.Σ
ΦΑΡΚΑΙ
ΝΑ
ΛΕΩΝ
ΑΦΡΟΔΙ
ΣΙΩΝ
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ 2-00-30-3
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ1-3 1-51-31-0
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ 1-1 1-07-0
Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ2-1 0-33-0
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ3-10-1 0-0
Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ2-42-1 1-01-1
ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ Π.Σ.9-03-1 6-0
Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ1-50-4 1-4
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ1-32-7