Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016 - 2017
Play Off

Α΄ Κατηγορία >>

Α.Ε.
ΚΑΛΑΜΩ
ΤΗΣ
Α.Π.Ο
ΚΑΝΑΡΗ
Σ
ΝΕΝΗΤΩ
Ν
Α.Π.Π.Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
Ε.Φ.Κ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ 1-40-23-5
Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ 4-0 2-13-2
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ3-21-1 1-2
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ2-11-24-2