Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2013-2014
Α Κατηγορία


A.O
ΑΝΑΓΕΝ
ΝΗΣΗ
ΘΟΛΟΠΟ
ΤΑΜΙΟΥ
Α.Ε.
ΚΑΛΑΜΩ
ΤΗΣ
Α.Ε.
ΚΥΒΕΛΗ
-ΛΕΩΝ
Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Ο
ΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΓΙΟ
Υ
Α.Ο.
ΕΛΑΤΑΣ
Α.Π.Ε
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
Α.Π.Ο
ΚΑΝΑΡΗ
Σ
ΝΕΝΗΤΩ
Ν
Α.Π.Π.Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
Α.Π.Σ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΑΓ.ΓΕΩ
ΓΙΟΥ
Α.Π.Σ
ΛΑΙΛΑΠ
ΑΣ
ΛΕΙΒΑΔ
ΙΩΝ
Α.Σ
ΟΜΗΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΜ
ΑΣΙΑΣ
Π.Ο
ΔΑΦΝΗ
ΔΑΦΝΩΝ
Α
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ 0-36-13-20-11-52-31-30-01-61-13-20-22-4
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ3-2 2-12-12-02-00-30-21-10-30-12-10-51-0
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ1-12-0 2-21-11-12-31-40-31-34-03-32-60-2
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ2-22-12-1 1-21-21-00-40-41-31-11-30-62-3
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ2-11-01-21-0 0-01-10-40-11-33-22-10-30-1
Α.Ο. ΕΛΑΤΑΣ2-23-24-01-02-0 4-30-01-31-13-11-52-22-6
Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ3-21-02-04-32-11-0 0-21-11-03-01-00-32-1
Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ 5-02-02-23-14-02-12-2 2-05-21-04-14-21-1
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ3-03-12-14-13-13-11-01-1 2-18-02-02-02-0
Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ1-06-03-05-01-13-06-02-12-1 0-11-21-12-0
Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ2-11-11-13-13-10-33-70-40-40-2 1-21-41-2
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ0-10-02-21-11-13-33-00-20-32-01-0 1-31-4
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ3-02-22-12-03-05-21-12-01-13-04-11-1 3-2
ΠΟΣΕΙΔΩΝ0-02-13-14-04-11-13-12-01-22-02-03-02-4