Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


Α.Ε.
ΚΥΒΕΛΗ
-ΛΕΩΝ
Α.Ο
ΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΓΙΟ
Υ
Α.Π.Ε
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
Α.Π.Ο
ΚΑΝΑΡΗ
Σ
ΝΕΝΗΤΩ
Ν
Α.Π.Π.Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
Α.Π.Σ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΑΓ.ΓΕΩ
ΓΙΟΥ
Ε.Φ.Κ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ
ΧΑΛΚΕΙ
ΟΥΣ
Π.Α.Σ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
Π.Ο
ΔΑΦΝΗ
ΔΑΦΝΩΝ
Α
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ 0-21-00-00-30-30-01-41-0
Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ1-0 1-02-10-20-12-23-01-3
Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ 0-11-1 0-11-12-10-10-12-0
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ0-10-10-2 0-50-40-03-20-2
Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ3-05-11-05-0 4-04-22-02-2
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ2-01-20-13-11-3 0-05-03-1
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ2-10-22-11-10-60-0 4-00-1
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ1-10-01-02-02-51-21-2 2-3
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ0-03-30-01-01-11-30-12-0