Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


Α.Ε.
ΚΥΒΕΛΗ
-ΛΕΩΝ
Α.Ο
ΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΓΙΟ
Υ
Α.Π.Ε
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
Α.Π.Ο
ΚΑΝΑΡΗ
Σ
ΝΕΝΗΤΩ
Ν
Α.Π.Π.Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
Α.Π.Σ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΑΓ.ΓΕΩ
ΓΙΟΥ
Ε.Φ.Κ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ
ΧΑΛΚΕΙ
ΟΥΣ
Π.Α.Σ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
Π.Ο
ΔΑΦΝΗ
ΔΑΦΝΩΝ
Α
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ 0-20-00-30-01-0
Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 1-00-22-23-0
Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ 0-1 0-11-12-10-1
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ0-1 0-40-03-2
Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ3-01-05-0 4-0
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ1-23-1 5-03-1
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ2-12-10-60-0 0-1
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ1-10-02-51-2 2-3
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ3-30-01-01-1