Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Ο
ΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΓΙΟ
Υ
Α.Π.Ε
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
Α.Π.Ο
ΚΑΝΑΡΗ
Σ
ΝΕΝΗΤΩ
Ν
Α.Π.Π.Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
Α.Π.Σ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΑΓ.ΓΕΩ
ΓΙΟΥ
Ε.Φ.Κ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ
ΧΑΛΚΕΙ
ΟΥΣ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΧΙΟΥ -
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ
Π.Ο
ΔΑΦΝΗ
ΔΑΦΝΩΝ
Α
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ 0-21-50-1
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ4-1 0-24-10-0
Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 1-20-2
Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ 2-0 0-11-0
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ0-0 1-32-1
Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ2-12-0 0-2
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ1-1 6-1
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ5-04-2 3-1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ2-00-03-3
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ2-10-13-02-0