Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018 - 2019
Β΄ Κατηγορία


Α.Ε.
ΚΑΛΑΜΩ
ΤΗΣ
Α.Ε.
ΚΥΒΕΛΗ
-ΛΕΩΝ
Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Ο
ΠΑΝΟΙΝ
ΟΥΣΣΙΟ
Σ
Α.Π.Σ
ΛΑΙΛΑΠ
ΑΣ
ΛΕΙΒΑΔ
ΙΩΝ
Α.Σ.Λ.Σ.
ΕΝΩΣΗ
Π.Α.Σ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
Π.Ο.
ΕΡΑΣΙΤ
ΕΧΝΗΣ
ΠΑΝΕΠΙ
ΣΤΗΜΙΟ
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ 2-20-13-01-04-12-23-01-2
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ0-1 3-22-12-40-32-28-12-4
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ0-13-1 1-10-21-41-11-10-4
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ 2-51-20-2 0-12-10-32-30-4
Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ3-03-22-03-2 0-13-25-00-1
Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ1-10-11-03-00-1 5-26-11-3
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ0-32-11-04-01-11-5 3-20-2
Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ 0-60-12-111-50-80-02-6 1-12
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ3-31-04-03-11-02-02-04-1