Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία


Α.Ε.
ΚΑΛΑΜΩ
ΤΗΣ
Α.Ο
ΑΤΛΑΣ
ΝΕΟΧΩΡ
ΙΟΥ
Α.Ο
ΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΓΙΟ
Υ
Α.Π.Ε
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
Α.Π.Ο
ΚΑΝΑΡΗ
Σ
ΝΕΝΗΤΩ
Ν
Α.Π.Π.Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
Α.Π.Σ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΑΓ.ΓΕΩ
ΓΙΟΥ
Α.Σ
ΟΜΗΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΜ
ΑΣΙΑΣ
Α.Σ.Λ.Σ.
ΕΝΩΣΗ
Ε.Φ.Κ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΛΕΩΝ
ΑΦΡΟΔΙ
ΣΙΩΝ
Π.Α.Ο
ΚΑΡΥΩΝ
Π.Α.Σ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
Π.Ο
ΔΑΦΝΗ
ΔΑΦΝΩΝ
Α
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ 3-04-11-10-21-20-30-10-01-10-02-12-20-5
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ2-0 0-01-31-50-32-21-50-00-21-20-31-22-4
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ0-02-2 2-10-00-20-10-20-31-00-20-12-10-3
Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ2-14-11-3 0-42-12-11-02-13-12-20-14-21-1
Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ 4-02-02-01-1 0-04-05-16-02-25-07-04-02-1
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ3-16-04-05-03-4 3-01-13-01-31-04-04-14-0
Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ4-03-02-11-30-31-3 1-13-11-22-20-14-11-3
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ1-05-02-01-21-01-25-2 3-12-02-05-04-02-0
Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ2-01-10-10-11-41-20-20-4 0-01-01-23-11-5
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ1-22-03-11-00-11-20-03-23-0 4-06-05-00-1
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ1-24-01-22-21-20-41-10-71-20-0 2-02-01-2
Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ2-26-00-02-40-60-44-32-50-10-33-2 1-12-3
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ0-31-02-23-40-40-30-40-41-41-41-51-2 2-2
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ2-01-05-01-01-11-43-21-02-11-02-12-02-0