Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


Α.Ε.
ΚΑΛΑΜΩ
ΤΗΣ
Α.Ο
ΑΤΛΑΣ
ΝΕΟΧΩΡ
ΙΟΥ
Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Ο
ΠΑΝΟΙΝ
ΟΥΣΣΙΟ
Σ
Α.Π.Σ
ΛΑΙΛΑΠ
ΑΣ
ΛΕΙΒΑΔ
ΙΩΝ
Α.Σ
ΟΜΗΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΜ
ΑΣΙΑΣ
Α.Σ.Λ.Σ.
ΕΝΩΣΗ
Κ.Ε.Α.Σ
ΦΑΡΚΑΙ
ΝΑ
ΛΕΩΝ
ΑΦΡΟΔΙ
ΣΙΩΝ
Π.Α.Σ
ΚΙΒΩΤΟ
Σ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ Β
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ 0-11-33-12-01-02-16-12-13-0
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ2-2 1-12-35-31-12-04-14-04-1
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ4-11-0 3-12-25-21-36-12-15-1
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ 3-11-12-0 1-03-11-110-15-19-1
Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ2-21-02-73-2 1-05-04-13-16-2
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ2-12-31-23-22-1 2-17-01-13-1
Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ1-31-10-21-21-30-0 5-02-03-0
Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ2-62-70-40-81-40-30-3 3-61-3
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ
Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ1-24-50-20-61-31-51-15-2 10-3
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Β1-80-50-51-52-70-53-53-13-7