Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία


A.O
ΑΝΑΓΕΝ
ΝΗΣΗ
ΘΟΛΟΠΟ
ΤΑΜΙΟΥ
Α.Ε.
ΚΥΒΕΛΗ
-ΛΕΩΝ
Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Ο
ΠΑΝΟΙΝ
ΟΥΣΣΙΟ
Σ
Α.Π.Ο
ΧΙΟΥ
2014
Α.Π.Σ
ΛΑΙΛΑΠ
ΑΣ
ΛΕΙΒΑΔ
ΙΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ
ΧΑΛΚΕΙ
ΟΥΣ
Κ.Ε.Α.Σ
ΦΑΡΚΑΙ
ΝΑ
Π.Ο
ΔΟΞΑ
Π.Ο.
ΕΡΑΣΙΤ
ΕΧΝΗΣ
ΠΑΝΕΠΙ
ΣΤΗΜΙΟ
Σ.Ι.Φ.Ι
ΚΟΦΙΝΑ
A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ 4-21-34-01-11-20-02-11-26-21-31-0
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ0-2 2-11-02-81-40-60-10-66-00-32-7
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ2-03-0 4-00-10-05-24-01-110-01-00-3
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ 1-06-14-4 1-70-33-13-0 α.α.0-56-00-30-1
Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 20140-24-14-13-0 2-02-13-02-15-00-13-0
Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ4-04-01-26-21-0 1-15-04-19-02-03-0
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ0-23-10-14-31-01-3 7-02-38-01-01-0
Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ0-02-30-10-00-20-52-0 1-36-02-20-1
Π.Ο ΔΟΞΑ3-14-10-27-01-22-20-03-2 9-02-13-2
Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ 1-21-61-60-62-40-40-70-41-4 0-100-9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ4-03-03-06-01-00-32-11-01-212-0 1-2
Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ3-21-11-43-11-40-12-32-10-17-00-1