Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2015 - 2016
Β΄ Κατηγορία


A.O
ΑΝΑΓΕΝ
ΝΗΣΗ
ΘΟΛΟΠΟ
ΤΑΜΙΟΥ
Α.Ε.
ΚΥΒΕΛΗ
-ΛΕΩΝ
Α.Ο
ΑΤΛΑΣ
ΝΕΟΧΩΡ
ΙΟΥ
Α.Ο
ΠΑΝΟΙΝ
ΟΥΣΣΙΟ
Σ
ΘΥΕΛΛΑ
ΧΑΛΚΕΙ
ΟΥΣ
Κ.Ε.Α.Σ
ΦΑΡΚΑΙ
ΝΑ
ΛΕΩΝ
ΑΦΡΟΔΙ
ΣΙΩΝ
Π.Α.Σ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
Π.Ο.
ΕΡΑΣΙΤ
ΕΧΝΗΣ
ΠΑΝΕΠΙ
ΣΤΗΜΙΟ
Σ.Ι.Φ.Ι
ΚΟΦΙΝΑ
A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ 3-11-06-11-21-11-21-08-01-12-3
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ0-2 0-11-11-31-10-81-08-10-43-1
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ1-01-0 0-11-22-12-22-47-00-11-2
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ 4-16-03-0 0-21-33-41-25-01-23-2
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ0-12-04-12-1 6-01-31-15-05-11-3
Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ1-23-11-32-00-6 0-43-15-10-22-2
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ1-07-12-14-06-10-1 3-28-02-03-3
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ2-12-40-11-22-33-30-2 4-11-20-2
Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ 1-91-40-51-60-60-20-70-5 0-70-5
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ3-02-02-31-11-12-02-10-03-0 0-1
Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ2-00-02-04-21-20-31-43-25-01-3