Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2019 - 2020
Β΄Κατηγορίας


Α.Ε.
ΚΑΛΑΜΩ
ΤΗΣ
Α.Ε.
ΚΥΒΕΛΗ
-ΛΕΩΝ
Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Ο
ΠΑΝΟΙΝ
ΟΥΣΣΙΟ
Σ
Α.Π.Σ
ΛΑΙΛΑΠ
ΑΣ
ΛΕΙΒΑΔ
ΙΩΝ
Α.Σ
ΟΜΗΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΜ
ΑΣΙΑΣ
Α.Σ.Λ.Σ.
ΕΝΩΣΗ
ΛΕΩΝ
ΑΦΡΟΔΙ
ΣΙΩΝ
Π.Α.Σ
ΚΙΒΩΤΟ
Σ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ
Π.Α.Σ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
Π.Ο.
ΕΡΑΣΙΤ
ΕΧΝΗΣ
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ Αναβλήθηκε1-17-13-13-10-0Αναβλήθηκε3-11-03-0 α.α.
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ0-3 3-03-13-1Αναβλήθηκε0-04-32-14-13-0 α.α.
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ0-1 Αναβλήθηκε2-21-21-2Αναβλήθηκε1-20-23-0 α.α.
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ 2-40-31-1 Αναβλήθηκε2-01-32-51-0Αναβλήθηκε3-0 α.α.
Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ0-41-22-1 3-20-12-01-3Αναβλήθηκε3-0 α.α.
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ0-20-71-12-23-1 4-1Αναβλήθηκε0-16-1
Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗΑναβλήθηκε2-10-02-20-20-1 0-04-31-13-0 α.α.
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ0-11-50-13-00-20-41-0 1-22-3
Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ0-21-51-25-2Αναβλήθηκε2-12-22-2 0-5Αναβλήθηκε
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ0-12-23-12-02-1Αναβλήθηκε2-51-0 7-0
Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ 0-9Αναβλήθηκε1-90-3 α.α.0-80-3 α.α.Αναβλήθηκε0-3 α.α.0-90-3 α.α.