Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018 - 2019
Α΄ Κατηγορία

<< Play Off Α΄ Κατηγορίας

Α.Ο
ΑΤΛΑΣ
ΝΕΟΧΩΡ
ΙΟΥ
Α.Ο
ΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΓΙΟ
Υ
Α.Π.Ε
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
Α.Π.Ο
ΚΑΝΑΡΗ
Σ
ΝΕΝΗΤΩ
Ν
Α.Π.Π.Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
Α.Π.Σ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΑΓ.ΓΕΩ
ΓΙΟΥ
Α.Σ
ΟΜΗΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΜ
ΑΣΙΑΣ
Ε.Φ.Κ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ
ΧΑΛΚΕΙ
ΟΥΣ
Κ.Ε.Α.Σ
ΦΑΡΚΑΙ
ΝΑ
ΛΕΩΝ
ΑΦΡΟΔΙ
ΣΙΩΝ
Π.Ο
ΔΑΦΝΗ
ΔΑΦΝΩΝ
Α
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1-00-40-51-10-10-31-10-31-12-00-2
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ0-0 1-50-02-22-12-00-20-54-23-01-2
Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ3-01-0 1-33-32-00-01-10-24-07-01-1
Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ 2-02-21-4 2-10-04-00-02-04-06-04-1
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ5-02-01-14-2 2-03-02-11-04-07-11-0
Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ4-00-30-21-11-1 1-00-00-13-05-03-1
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ3-11-10-22-20-40-2 0-10-33-23-12-1
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ2-12-01-00-13-21-02-2 0-48-23-13-2
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ1-04-11-01-21-10-11-01-4 3-04-00-1
Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ2-10-10-50-40-41-21-10-20-4 3-01-8
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ1-30-40-00-60-50-41-30-30-51-1 0-6
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ2-21-00-20-11-24-03-13-21-16-14-0